Kemisk luftrenser

Dosering, ventilatorer, ventilationsrørføring, filtre og opstilling. PBJ Miljø sikrer jer en komplet kemisk luftrensning indenfor fx:

  • Biogasanlæg
  • Fødevareindustrier
  • Svinestalde

Effektivt kemisk filter fjerner lugtgener
Vi anvender et særligt effektivt filter, der fjerner alle lugtgener. Filteret er opbygget som en 3-trins scrubber, hvor ventilationsluft renses for ammoniak, svovlbrinte, mercaptaner samt aminer.

Filteret er hurtigt at indkøre og fungerer efterfølgende stabilt med et minimum af pasning og vedligeholdelse. Den kemiske rensefunktion og den automatiske tilsætning af kemikalier samt udtag af snavset vand, giver en meget begrænset udetid på filteret. Filteret er let at betjene, og er ikke følsomt overfor temperaturudsving. Desuden regulerer systemet selv kemitilsætning, hvis lugtbelastningen varierer.Prisen på det kemiske filter er konkurrencedygtig i forhold til f.eks. et biologisk filter.

PBJ Miljø tilbyder kemiske filtre som en del af totalentreprisen eller som et supplement til den eksisterende luftrensning, fx som rensning inden et traditionelt barkfilter.

Læs mere om kemisk luftrenser, se vores flyer.

Kontakt os
PBJ Miljø tilbyder en uforpligtende snak, hvor vi kan kortlægge netop jeres behov for en luftrensning. På det grundlag kan vi udarbejde et konkret tilbud for et kemisk filter, der løser jeres lugtproblem. Kontakt os på telefon 9616 6066.