Biofilter, biologisk luftrenser

Dosering, ventilatorer, ventilationsrørføring, filtre og opstilling. PBJ Miljø sikrer jer en komplet biologisk luftrensning indenfor fx:

  • Biogasanlæg
  • Fødevareindustrier
  • Landbrugsvirksomhed

Effektivt biologisk filter fjerner lugtgener
Vi anvender et særligt effektivt filter, der fjerner alle lugtgener. Filteret er opbygget som en tank eller bassin med filterlegeme. Luften ledes gennem filterlegemet nedefra og op, og renses for svovlbrinte, mercaptaner, aminer og delvist ammoniak. Filterets fyldlegeme er Leca, som benyttes på grund af den symmetriske struktur, som sikrer ensartet luftfordeling uden at mediet komprimeres og ”brænder sammen”.

Filteret er hurtigt at indkøre og fungerer efterfølgende stabilt med et minimum af pasning og vedligeholdelse. Filteret er velegnet til et varierende luftflow, og grundet filterets fysiske størrelse kan kortvarige høje flowforhold absorberes i filterets buffer. Den automatiske tilsætning af vand samt gødning, giver en meget begrænset udetid på filteret.

PBJ Miljø tilbyder biologisk filtre som en del af totalentreprisen eller som et supplement til den eksisterende luftrensning.

Læs mere om biologisk luftrenser,se vores flyer.

Kontakt os
PBJ Miljø tilbyder en uforpligtende snak, hvor vi kan kortlægge netop jeres behov for en luftrensning. På det grundlag kan vi udarbejde et konkret tilbud for et biologisk filter, der løser jeres lugtproblem. Kontakt os på telefon 9616 6066.